Tag Archives: ตัวอักษรล้านนา

อักษรธรรมล้านนาในคอมพิวเตอร์

อักษรธรรมล้านนาในคอมพิวเตอร์

 

ปัจจุบันอักษรธรรมล้านนาได้รับการบรรจุลงในยูนิโคดรุ่น 5.2 แล้ว แต่ยังไม่มีโปรแกรมรองรับ ดังนั้นการพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนาในตอนนี้จึงใช้วิธีแทนรูปร่างของตัวอักษรในฟอนต์ลงไปในช่วงของอักษรไทยแทน และหากคนที่ไม่มีฟอนต์ดังกล่าวก็จะยังเห็นเป็นอักษรไทยเช่นเดิม

ตารางตัวอักษรล้านนา เทียบแป้นพิมพ์
ผังอักษรล้านนาเทียบอักษรอังกฤษ (โหมดภาษาอังกฤษ)

ตารางตัวอักษรล้านนา เทียบแป้นพิมพ์  ผังอักษรล้านนาเทียบอักษรอังกฤษ (โหมดภาษาอังกฤษ)

อักษรในตำแหน่งบนซ้ายของทุกตัว เวลาใช้ต้องกด Shift

 

ตารางตัวอักษรล้านนา เทียบแป้นพิมพ์
ผังอักษรล้านนาเทียบอักษรไทย (โหมดภาษาไทย)

ตารางตัวอักษรล้านนา เทียบแป้นพิมพ์  ผังอักษรล้านนาเทียบอักษรไทย (โหมดภาษาไทย)

อักษรในตำแหน่งบนซ้ายของทุกตัว เวลาใช้ต้องกด Shift

 

Link ดาวน์โหลดแบบอักษรธรรมล้านนาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

ดาวโหลดหนึ่ง

ดาวโหลดสอง

รายละเอียดวิธีการโหลดและการใช้งานในคอมพิวเตอร์

ก่อนอื่นทำการ download font ตาม link ข้างบนมาไว้ที่ drive C: ใน folder WIN (WINDOWS ) ถึงจะใช้ font นี้ได้นะ
-สำหรับการพิมพ์อักษรปกติคืออักษรที่อยู่บนบรรทัดแนะนำให้ใช้ key broad ภาษาอังกฤษ โดยที่อักษรที่จะพิมพ์ก็ดูที่แป้นนั่นแหละ
-สำหรับอักษรพิเศษ เช่น ตัวสะกดที่จะต้องห้อยอยู่ด้านล่างให้เปลี่ยน key broad เป็นภาษาไทย ก็จะใช้ font นี้ได้ และเข้าใกล้ความถูกต้องตามวิธีการเขียนแบบล้านนา
ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “รัก ล้านนา”
1. เลือก font ‘Cr-Father by Berm’ ก่อน
2. เปลี่ยน key broad เป็น ภาษาอังกฤษ พิมพ์ “รั ” (“รัก”) และ พิมพ์ “ล้า” (“ล้านนา”)
การพิมพ์อักษรก็ดูตามแป้นพิมพ์นั่นแหละ
3. เปลี่ยน key broad เป็น ภาษาไทย พิมพ์ “ก” (“รัก”) และ เคาะกลับมาหลัง “ล้า” แล้วพิมพ์ “น” และตามด้วย Shift+น จะเป็น ตัว “นา”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ภาษาล้านนา, อักษรธรรมล้านนาในคอมพิวเตอร์

พยัญชนะไทยกับกับอักษรธรรมล้านนา

ตัวอย่างการเปรียบเทียบพยัญชนะไทยกับกับอักษรธรรมล้านนา

 

เปรียบเทียบพยัญชนะไทยกับกับอักษรธรรมล้านนา

 

พยัญชนะ
แม้อักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยมาตรฐานจะพัฒนาขึ้นจากต้นตอเดียวกัน แต่อักษรธรรมล้านนามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากลักษณะของอักษรไทยมาตรฐานที่เห็นได้ชัดคือ สัณฐานของอักษรธรรมล้านนาจะวาดเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเห็นว่าสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ในการเขียนอักษร โดยที่ในการเขียนอักษรแต่ละตัวนั้น ผู้เขียนจะวางมือคว่ำบนวัสดุที่ใช้เป็นพื้นแล้วจึงใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลางประคองเครื่องเขียนและวาดอักษรเป็นเส้นโค้ง อักษรล้านนาหรือ ตัวเมือง จึงมีลักษณะโค้งและอ่อนไหว อักษรธรรมล้านนาส่วนใหญ่จะมีส่วนกว้างมากกว่า ส่วนสูง

1. พยัญชนะปกติ
อักษรไทยที่ปรากฏเป็นการถ่ายอักษรเท่านั้น เสียงจริงของอักษรแสดงไว้ใน สัทอักษรสากล ซึ่งอาจจะออกเสียงต่างไปจากอักษรไทย

2. พยัญชนะซ้อน
พยัญชนะซ้อนเป็นพยัญชนะที่ใส่ไว้ใต้พยัญชนะตัวอื่น อักษรธรรมที่ปรากฏคืออักษรธรรมแบบไทลื้อ

3. พยัญชนะพิเศษ เป็นพยัญชนะที่มีความพิเศษในการใช้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

พยัญชนะพิเศษ

สระ

1. สระจม
เป็นสระที่ไม่สามารถออกเสียงได้ด้วยตัวเอง ต้องนำไปผสมกับพยัญชนะก่อนจึงจะสามารถออกเสียงได้

สระจม

2. สระลอย
เป็นสระที่มาจากภาษาบาลี สามารถออกเสียงได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องนำไปผสมกับพยัญชนะก่อน แต่บางครั้งก็มีการนำไปผสมกับพยัญชนะหรือสระแท้

สระลอย

ใส่ความเห็น

Filed under การเปรียบเทียบพยัญชนะไทยกับกับอักษรธรรมล้านนา