Subject Guide = กวีล้านนา

Subject Guide ที่จัดทำขึ้นนี้ อ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ ของ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถหาเล่มจริงได้ที่ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นะครับ

หนังสือเกี่ยวกับกวีและบทกวี

กวีล้านนา / ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย

กำสรวจพระยาพรหมฯ : คร่าวสีบทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร / อุดม รุ่งเรืองศรี

คร่าวคำสอนประทัด 5 เส้น / อุดม รุ่งเรืองศรี

คร่าวเชียงแสนแตก / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร / พระยาพรหมโวหาร ; ยุทธพร นาคสุข บรรณาธิการ

คร่าวร่ำชาวบ้านบวกค้าง สันกำแพง อพยพไปอยู่เชียงแสน / ขุนบวกค้างคนึงกิจ

คร่าวร่ำตำนาน พระบรมธาตุศรีจอมทอง / พ่อน้อยติ๊บ ใจมณี

คร่าวฮ่ำ คำสอน : ภาษาและวรรณกรรมเมืองล้านนา / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ค่าวใช้อ้ายบ่าว / ทวี สมหวัง

แบบฝึกการแต่งค่าวฮ่ำแบบโบราณล้านนาไทย / โดย ศิริพงศ์ วงศ์ไชย

รวมบทร้อยกรอง / พระครูสีลสังวราภิรัต

ลองผ่อ – ลองดู ค่าวจ๊อย ค่าวฮ่ำ ซอ เพลง / โดย พงษ์ศักดิ์ ถนอมจิตต์

โลกนีติคำค่าว / พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ) บรรณาธิการ

สุภาษิตคำคร่าว / สนั่น ธรรมธิ

วิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่= Analysis of literature value of Krao Ram 700 Pii Mueang Chiang Mai / นิตยา มูลปินใจ

การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง นางอุทธรา / วรปฐมา คำหมู่

ชื่อกวีล้านนาที่มีชื่อเสียงในอดีต

เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส)

ท้าวสุนทรพจนกิจ

ศรีวิไชย (โข้)

พระยาปัญญาพิทธาจารย์ (พระยาพื้น)

พญาพรหมโวหาร

พระยาโลมาวิสัย

พระอุตตรารามเถระ

พระพรหมราชปัญญา

พระสุวัณณรังสีเถระ

พระพุทธพุกาม และพระพุทธญานเจ้า

พระรัตนปัญญาเถระ

เจ้ากาวิละ

พญามังราย

พระสิริมังคลาจารย์

พระญาณกิตติเถระ

พระโพธิรังสีเถระ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under กวีล้านนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s